Čiastka č. 41/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 20.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
147/1994 Z. z. Zákon o daniach z príjmov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)