Čiastka č. 38/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 03.06.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
132/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 01.07.1994
133/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách 01.07.1994