Čiastka č. 31/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 12.05.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
114/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby 12.05.1994