Čiastka č. 24/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 15.04.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej dani 15.04.1994
88/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch 15.04.1994