Čiastka č. 17/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 24.03.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam 24.03.1994