Čiastka č. 14/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 14.03.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1994 Z. z. Devízový zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
51/1994 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu Slovenskej volebnej komisie na vykonanie nových voliev do samosprávy obcí
r1/c14/1994 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb