Čiastka č. 12/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 03.03.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke 03.03.1994