Čiastka č. 10/1994 Z. z.

Vydaná dňa: 25.02.1994
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych vyznamenaniach 01.03.1994