Čiastka č. 68/1990 Zb.

Vydaná dňa: 01.10.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice 15.04.1991
402/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého 01.10.1990