Čiastka č. 62/1990 Zb.

Vydaná dňa: 14.09.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
373/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o prístupe k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde, Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii, Dohode o Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky a k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj