Čiastka č. 61/1990 Zb.

Vydaná dňa: 06.09.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
371/1990 Zb. Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 06.09.1990
372/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch 01.10.1990
u1/c61/1990 Zb. Upozornenie predplatiteľom