Čiastka č. 30/1990 Zb.

Vydaná dňa: 18.05.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/1990 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) 01.06.1990
172/1990 Zb. Zákon o vysokých školách 01.07.1990
173/1990 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií 01.06.1990
174/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa 01.07.1990