Čiastka č. 15/1990 Zb.

Vydaná dňa: 13.03.1990
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice 01.04.1990
63/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach