Čiastka č. 26/1987 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti živočíšnych produktov 01.01.1988