Čiastka č. 2/1987 Zb.

Vydaná dňa: 11.02.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť 01.03.1987