Čiastka č. 18/1987 Zb.

Vydaná dňa: 29.09.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1987 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu 14.10.1987