Čiastka č. 17/1987 Zb.

Vydaná dňa: 10.09.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte 01.10.1987
76/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 51/1985 Zb., ktorou sa vydáva Rozhlasový a televízny poriadok 01.10.1987