Čiastka č. 14/1987 Zb.

Vydaná dňa: 24.07.1987
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/1987 Zb. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o zaistení jadrovej bezpečnosti pri zaobchádzaní s rádioaktívnymi odpadmi 01.09.1987