Čiastka č. 8/1983 Zb.

Vydaná dňa: 13.05.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/1983 Zb. Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)