Čiastka č. 4/1983 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1983 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie zákona o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)