Čiastka č. 16/1983 Zb.

Vydaná dňa: 03.08.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1983 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)