Čiastka č. 28/1982 Zb.

Vydaná dňa: 22.11.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
137/1982 Zb. Zákon České národní rady kterým se mění a doplňuje zákom o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy