Čiastka č. 25/1982 Zb.

Vydaná dňa: 11.11.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
124/1982 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 26.11.1982
126/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi 01.01.1983