Čiastka č. 18/1982 Zb.

Vydaná dňa: 25.08.1982
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1982 Zb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 01.09.1982