Čiastka č. 31/1981 Zb.

Vydaná dňa: 08.12.1981
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
105/1981 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb 01.01.1982