Čiastka č. 5/1975 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1975 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 28.02.1975