Čiastka č. 30/1975 Zb.

Vydaná dňa: 24.11.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
128/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.01.1976