Čiastka č. 27/1975 Zb.

Vydaná dňa: 10.11.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/1975 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí 01.01.1976