Čiastka č. 24/1975 Zb.

Vydaná dňa: 29.09.1975
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
100/1975 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pravidlách cestnej premávky 01.01.1976