Čiastka č. 9/1972 Zb.

Vydaná dňa: 11.05.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1972 Zb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva s platnosťou pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)