Čiastka č. 6/1972 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/1972 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 55 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
15/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov 01.04.1972
16/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o hospodárení s liehom 01.04.1972
17/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o kontrole výroby a obehu liehu 01.04.1972