Čiastka č. 5/1972 Zb.

Vydaná dňa: 17.03.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení so zbernými surovinami 17.03.1972
13/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov a ochranných známok pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 01.04.1972