Čiastka č. 4/1972 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín 28.02.1972
10/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o postupe pri uplatňovaní zníženia dovozných colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín 28.02.1972
11/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Barmského zväzu 14.03.1972