Čiastka č. 32/1972 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
113/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva 01.01.1974
114/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov 01.01.1974
115/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie krajín 01.01.1974
116/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov 28.12.1972
117/1972 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR 28.12.1972