Čiastka č. 31/1972 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1973 01.01.1973
110/1972 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o plemenitbe hospodárskych zvierat 01.01.1973
112/1972 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu č. 131/1964 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb. 01.01.1973