Čiastka č. 30/1972 Zb.

Vydaná dňa: 21.12.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o plánovaní tematických úloh 01.01.1973
103/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve 01.01.1973
104/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov 01.01.1973
105/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o zlepšovacích návrhoch 01.01.1973
106/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o odmeňovaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov 01.01.1973
107/1972 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov 01.01.1973