Čiastka č. 3/1972 Zb.

Vydaná dňa: 25.02.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1972 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)