Čiastka č. 27/1972 Zb.

Vydaná dňa: 04.12.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu 01.01.1973
91/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o normách lehôt výstavby 01.01.1973
92/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o leteckej doprave 19.12.1972