Čiastka č. 26/1972 Zb.

Vydaná dňa: 15.11.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu 01.01.1973