Čiastka č. 20/1972 Zb.

Vydaná dňa: 12.09.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
65/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením 01.10.1972