Čiastka č. 2/1972 Zb.

Vydaná dňa: 20.02.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1972 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
6/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR" 20.02.1972