Čiastka č. 19/1972 Zb.

Vydaná dňa: 11.09.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1972 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 20 halieroch a 2 Kčs 11.09.1972
62/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní mincí po 20 halieroch a 2 Kčs 11.09.1972
63/1972 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí mincí po 25 halieroch a 3 Kčs a o stiahnutí štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs 11.09.1972