Čiastka č. 13/1972 Zb.

Vydaná dňa: 29.06.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
33/1972 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese 29.06.1972
34/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 9. júna 1972, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch 29.06.1972