Čiastka č. 12/1972 Zb.

Vydaná dňa: 26.06.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
32/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách 01.07.1972