Čiastka č. 11/1972 Zb.

Vydaná dňa: 16.05.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1972 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmluvách o príprave dodávok niektorých stavieb 01.07.1972