Čiastka č. 5/1968 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1968 Zb. Vládne nariadenie o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov 01.01.1968