Čiastka č. 39/1968 Zb.

Vydaná dňa: 25.10.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1968 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu 25.10.1968
139/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o povinnom vybavení niektorých motorových vozidiel bezpečnostnými pásmi, prerušovaným žltým svetlom a výstražným trojuholníkom 01.01.1969