Čiastka č. 21/1968 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
63/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom 10.06.1968