Čiastka č. 16/1968 Zb.

Vydaná dňa: 24.04.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnom dojednaní medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 09.05.1968
51/1968 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných mincí 24.04.1968