Čiastka č. 13/1968 Zb.

Vydaná dňa: 22.03.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1968 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave 22.03.1968